chat met ons, aangedreven door Live chat

Onderzoek naar hoogwaardige straalsystemen voor effectieve oppervlaktevoorbereiding

Onderzoek naar hoogwaardige straalsystemen voor effectieve oppervlaktevoorbereiding
"Duik in de uitgebreide gids van Kangfeides over straalsystemen. Vergroot uw kennis en expertise. Leer vandaag nog meer!"

Wat zijn straalsystemen?

Wat zijn straalsystemen?

Schurende straalsystemen, of zandstralen, zijn gangbaar voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking en worden in verschillende industrieën gebruikt. Deze systemen stuwen schurend materiaal onder hoge druk tegen een oppervlak, waardoor verontreinigingen effectief worden verwijderd of een ruw oppervlak wordt gladgemaakt. Door het schuurmedium zorgvuldig te selecteren – van traditioneel zand tot meer geavanceerde opties zoals staalgruis, glaskralen of walnootschelpen – kunnen operators specifieke resultaten bereiken, of het nu gaat om het reinigen van een oppervlak, het verwijderen van roest, het etsen van glas of het voorbereiden ervan voor schilderen of coaten. De veelzijdigheid en efficiëntie van gritstralen maken het tot een cruciaal proces bij productie-, restauratie- en onderhoudstoepassingen, waarbij een superieure oppervlakteconditie wordt geboden die de hechting en levensduur van daaropvolgende behandelingen verbetert.

De basisprincipes van gritstralen begrijpen

In de kern is gritstralen een proces dat is ontworpen om de oppervlakte-eigenschappen van een materiaal te reinigen of te wijzigen. De effectiviteit van deze techniek is sterk afhankelijk van vier kritische parameters:

 1. Type schuurmateriaal: De keuze van het schuurmateriaal is cruciaal en moet overeenkomen met het beoogde resultaat. Staalgrit is bijvoorbeeld ideaal voor het verwijderen van zware verontreinigingen, terwijl glasparels beter geschikt zijn voor het verkrijgen van een gladde, gepolijste afwerking zonder noemenswaardige materiaalverwijdering.
 2. Ontploffingsdruk: De druk waarmee het schuurmateriaal tegen het oppervlak wordt voortgestuwd, beïnvloedt de snelheid en diepte van de oppervlaktebehandeling. Hogere drukken resulteren in agressievere reiniging of oppervlakteprofilering, terwijl lagere drukken worden gebruikt voor delicate oppervlakken of wanneer minimale materiaalverwijdering gewenst is.
 3. De aanvalshoek: De hoek waaronder het schurende medium het oppervlak raakt, heeft ook invloed op het resultaat. Loodrechte hoeken zijn agressiever en effectief voor het verwijderen van harde coatings of verontreinigingen, terwijl scherpe hoeken zachter zijn en worden gebruikt voor het reinigen of het creëren van een specifieke textuur.
 4. Afstand vanaf oppervlak: De afstand tussen het straalmondstuk en het doeloppervlak heeft invloed op het te bestrijken gebied en de intensiteit van de explosie. Kleinere afstanden concentreren de explosie voor een intensievere impact, terwijl grotere afstanden het effect verspreiden voor een lichtere aanraking of bredere dekking.

Door deze parameters nauwgezet te controleren, kunnen operators optimale resultaten bereiken, of het nu gaat om het grondig reinigen van een oppervlak, het creëren van een specifieke oppervlaktetextuur of het voorbereiden van een oppervlak voor verdere behandelingen zoals verven of coaten. Daarom is het begrijpen en beheersen van de basisprincipes van gritstralen essentieel voor professionals die dit proces effectief willen implementeren binnen hun projecten of activiteiten.

Soorten schurende media die worden gebruikt

De effectiviteit van elk straalproces hangt sterk af van het type straalmiddel dat wordt gebruikt. Elk mediatype heeft verschillende fysieke eigenschappen die zijn afgestemd op specifieke toepassingen, van zachte reiniging tot agressieve materiaalverwijdering. Veelgebruikte schuurpersen zijn onder meer:

 1. Aluminiumoxide: Bekend om zijn hardheid en duurzaamheid, is aluminiumoxide ideaal voor zware materiaalverwijdering en oppervlaktevoorbereiding. Het wordt vaak gebruikt bij metaalproductie en lastoepassingen, waarbij een schoon, opgeruwd oppervlak essentieel is.
 2. Glazen kralen: Deze bolvormige media bieden een zachtere aanpak, geschikt voor reinigen en afwerken zonder de afmetingen of het profiel van het doeloppervlak te veranderen. Glaskralen worden vaak gebruikt in de auto- en ruimtevaartindustrie voor het afwerken van metalen onderdelen.
 3. Silicium carbide: Dit is het meest brute straalmiddel dat verkrijgbaar is, waardoor het het voorkeursmiddel is voor extreem taaie materialen zoals titanium en roestvrij staal. Siliciumcarbide is het meest geschikt voor toepassingen met kritische precisie en minimale materiële schade.
 4. Staalschot en Grit: Stalen schuurmiddelen worden gebruikt vanwege hun agressiviteit en gewicht, waardoor ze ideaal zijn voor zware straalwerkzaamheden op metalen om roest, aanslag en oude verf te verwijderen. De keuze tussen shot (bolvormige deeltjes) en grit (hoekige deeltjes) is afhankelijk van de gewenste afwerking en snelheid van reinigen.
 5. Kunststof media: Kunststof schuurmiddelen worden gebruikt als de ondergrond te zacht of kwetsbaar is voor traditionele schuurmiddelen. Ze zijn uitstekend geschikt voor het verwijderen van verf van autocarrosserieën, ruimtevaartonderdelen en lichte elektronische apparatuur zonder het onderliggende oppervlak te beschadigen.
 6. Biologisch afbreekbare media: Deze categorie omvat maïskolf- en walnootschillengruis, die zachter, niet-giftig en milieuvriendelijk zijn. Ze zijn bijzonder effectief voor het reinigen van oppervlakken zonder te etsen, krassen of gevoelige plekken te beschadigen.

Elk van deze mediatypen biedt unieke voordelen en beperkingen. De selectie van het juiste schuurmiddel is een cruciale beslissing waarbij rekening moet worden gehouden met het materiaal van het doeloppervlak, de gewenste afwerking en de milieu- en gezondheidsveiligheidsnormen. Het begrijpen van de kenmerken van elk medium zorgt voor een beter geïnformeerde en praktische benadering van gritstralen.

Verschillende opties voor straalapparatuur onderzoeken

Op het gebied van gritstralen hangt de effectiviteit van het proces niet alleen af van de keuze van de media, maar ook in belangrijke mate van de mogelijkheden en configuraties van de gebruikte straalapparatuur. De verscheidenheid aan straalapparatuur is breed en komt tegemoet aan verschillende operationele schaalniveaus, efficiëntiebehoeften en materiaalgevoeligheden. De primaire categorieën zijn onder meer:

 1. Zuigstraalkasten: Deze systemen maken gebruik van een vacuüm om schurende media in het straalpistool te zuigen, dat vervolgens op het doeloppervlak wordt voortgestuwd. Ze zijn zeer geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen en bieden een schonere werking met toegankelijkere opties voor mediarecycling.
 2. Drukstraalkasten: Deze kasten werken op perslucht om schurende media voort te stuwen, zijn agressiever dan zuigkasten en ideaal voor zware toepassingen. Ze bieden een hogere reinigingssnelheid, maar vereisen mogelijk geavanceerdere mediaherstelsystemen.
 3. Draagbare straalsystemen: Deze zijn ontworpen voor grootschalige activiteiten ter plaatse. Draagbare straalmachines zijn uitgerust met tanks die de schurende media en perslucht bevatten, waardoor mobiliteit en flexibiliteit bij toepassingen buitenshuis of op industriële locaties mogelijk is.
 4. Geautomatiseerde straalsystemen: Voor precisie en consistentie bij toepassingen met grote volumes bieden geautomatiseerde systemen programmeerbare straalroutines. Deze systemen kunnen de handmatige arbeid aanzienlijk verminderen en zorgen voor uniformiteit in de oppervlaktebehandeling van grote batches onderdelen.
 5. Natstraalapparatuur: Door water in het straalproces te introduceren, minimaliseert natstraalapparatuur stof en verontreinigingen in de lucht, waardoor het een veiliger keuze is voor operators en het milieu. Het is met name gunstig voor delicate of precisietoepassingen waarbij het minimaliseren van oppervlakteschade van cruciaal belang is.

Hoe verbeteren straalcabines de efficiëntie?

Hoe verbeteren straalcabines de efficiëntie?

De functionaliteit van straalcabines

Abrasiefstraalcabines zijn ontworpen om de operationele efficiëntie te verbeteren door het straalproces in een gesloten omgeving in te sluiten. Dit ontwerp vergemakkelijkt de insluiting van schurende media en de deeltjes die tijdens het stralen worden gegenereerd, waardoor afval wordt verminderd en de terugwinningspercentages van media worden verbeterd. Bovendien minimaliseert de gecontroleerde omgeving van een straalkast het risico op milieuverontreiniging en blootstelling aan gevaarlijke materialen voor operators. Deze kasten ondersteunen een breed scala aan oppervlaktevoorbereidings- en afwerkingstaken door functies te integreren zoals instelbare drukinstellingen, verschillende media-opties en precisiestraalmondstukken. Hun veelzijdigheid maakt ze onmisbaar in industrieën die een nauwgezette oppervlaktebehandeling vereisen, waaronder de lucht- en ruimtevaart-, automobiel- en productiesector. Het integreren van stofopvangsystemen zorgt ook voor een schonere werkomgeving, wat bijdraagt aan een beter zicht en kwalitatief betere resultaten.

Voordelen van het gebruik van straalcabines voor oppervlaktevoorbereiding

Het gebruik van straalcabines voor oppervlaktevoorbereiding brengt talrijke voordelen met zich mee die essentieel zijn voor het bereiken van superieure afwerkingskwaliteit en operationele efficiëntie in industriële toepassingen:

 1. Verbeterde oppervlaktehechting: Het stralen in de kasten zorgt voor een gelijkmatig opgeruwd oppervlak, essentieel voor het verbeteren van de hechting van coatings en verven. Dit proces verkleint de kans op afpellen of falen van de coating aanzienlijk.
 2. Nauwkeurige controle over schurende media: Straalcabines bieden nauwkeurige controle over verschillende parameters, waaronder mediatype, druk en stroom, waardoor het straalproces kan worden aangepast aan specifieke materiaalsoorten en gewenste afwerkingen.
 3. Lagere operationele kosten: Straalkasten minimaliseren afval door schurende media op te vangen en te recyclen, wat in de loop van de tijd tot aanzienlijke besparingen op materiaalkosten leidt. Het gesloten systeem vermindert ook de noodzaak van uitgebreide schoonmaakwerkzaamheden, waardoor de operationele kosten worden verlaagd.
 4. Verbeterde veiligheid van de machinist: Gesloten kasten beschermen operators tegen blootstelling aan schadelijk stof en in de lucht zwevende deeltjes, waarbij wordt voldaan aan de gezondheids- en veiligheidsnormen. Deze afgesloten omgeving beperkt ook het risico op verwondingen tijdens het explosieproces.
 5. Verhoogde procesefficiëntie: De mogelijkheid om omgevingsvariabelen binnen de straalkast te beheersen, zorgt voor consistente en herhaalbare resultaten voor oppervlaktevoorbereiding, waardoor de algehele procesefficiëntie en doorvoer worden verbeterd.
 6. Naleving van de milieuwetgeving: De in de straalcabines geïntegreerde insluitings- en filtersystemen helpen bij het voldoen aan de ecologische regelgeving door de uitstoot te beheersen en de uitstoot van deeltjes in de atmosfeer te verminderen.

Het integreren van straalcabines in de workflows voor oppervlaktevoorbereiding zorgt voor een afwerking van hogere kwaliteit en draagt bij aan een veiliger, kosteneffectiever en milieuverantwoord productieproces.

Waarom zou u automatische straalsystemen voor industriële toepassingen overwegen?

Waarom zou u automatische straalsystemen voor industriële toepassingen overwegen?

Geautomatiseerde straalsystemen vormen een overtuigende oplossing voor industriële toepassingen die worden gekenmerkt door hun precisie, efficiëntie en schaalbaarheid. De volgende parameters beschrijven de voordelen van het gebruik van dergelijke systemen:

 1. Precisie en consistentie: Deze systemen zijn ontworpen om een uniforme oppervlaktebehandeling te leveren voor grote hoeveelheden werkstukken, waardoor menselijke fouten worden geminimaliseerd en een consistente kwaliteit wordt gegarandeerd. De nauwkeurige controle over straaldruk, mediatype en belichtingsduur zorgt voor herhaalbare resultaten die zijn afgestemd op specifieke materiaaleigenschappen en gewenste afwerkingen.
 2. Toegenomen productiviteit: Automatisering maakt continue werking mogelijk zonder handmatige tussenkomst, waardoor de doorvoer aanzienlijk wordt verhoogd. Het integreren van robotarmen of transportbanden kan ook de handling van onderdelen vergemakkelijken, waardoor het straalproces verder wordt gestroomlijnd.
 3. Operationele veiligheid: Door het automatiseren van straalwerkzaamheden wordt de blootstelling van operators aan gevaarlijke omstandigheden aanzienlijk verminderd. Geautomatiseerde systemen zijn ingesloten, waardoor het risico op het inademen van stof en contact met schurende materialen tot een minimum wordt beperkt, in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
 4. Kost efficiëntie: Hoewel de initiële investering in geautomatiseerde systemen hoger kan zijn dan bij handmatige instellingen, zijn de operationele kosten op de lange termijn lager vanwege de verminderde arbeidsvereisten en het efficiënte gebruik van schurende materialen. De precieze toepassing minimaliseert verspilling en geavanceerde terugwinningssystemen recyclen media voor herhaald gebruik.
 5. Flexibiliteit en schaalbaarheid: Geautomatiseerde systemen kunnen worden geprogrammeerd en opnieuw geconfigureerd om tegemoet te komen aan een breed scala aan materialen en componentvormen, waardoor ze kunnen worden aangepast aan veranderende productiebehoeften. Hun schaalbaarheid maakt ze geschikt voor kleine batchbewerkingen en productieomgevingen met grote volumes.
 6. Milieu-impact: Deze systemen zijn ontworpen met geavanceerde filtratie- en stofopvangtechnologieën, waardoor naleving van de milieuregelgeving wordt gegarandeerd door het verminderen van deeltjes in de lucht en het minimaliseren van afval.

Concluderend bieden geautomatiseerde straalsystemen een technologisch geavanceerde oplossing voor het bereiken van hoogwaardige oppervlakteafwerkingen in industriële toepassingen. Het gebruik ervan verbetert de operationele efficiëntie en productkwaliteit en verbetert de veiligheid op de werkplek en de ecologische duurzaamheid.

Integratie van robottechnologie in straalprocessen

De integratie van robottechnologie in straalprocessen betekent een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Geautomatiseerde straalsystemen combineren de precisie en consistentie van automatisering met de flexibiliteit en intelligentie van robotarmen. Deze synthese maakt het mogelijk om complexe onderdeelgeometrieën en moeilijk bereikbare gebieden met ongeëvenaarde nauwkeurigheid te targeten. Dergelijke systemen zijn geprogrammeerd om het explosiepatroon, de afstand en de aanvalshoek te controleren, waardoor een uniforme behandeling van oppervlakken wordt gegarandeerd, wat van cruciaal belang is voor industrieën waar precisie voorop staat, zoals de lucht- en ruimtevaart- en automobielindustrie.

Robotstraaloplossingen verbeteren ook de veiligheid van de operator in gesloten, gecontroleerde omgevingen, waardoor de menselijke blootstelling aan schadelijk stof en schurende materialen tot een minimum wordt beperkt. Bovendien maakt de integratie van robots in straaloperaties de weg vrij voor een hogere productiviteit. Robots worden niet moe en hebben geen pauzes nodig, waardoor continu gebruik mogelijk is, waardoor de tijd die nodig is voor oppervlaktevoorbereidingstaken aanzienlijk wordt verkort. Bovendien kan de nauwkeurige controle die deze systemen bieden de materiaalverspilling verminderen, omdat de schurende media efficiënter worden gebruikt.

Vergeleken met handmatige of zelfs semi-geautomatiseerde processen vertegenwoordigen robotstraalsystemen een sprong voorwaarts in zowel operationele efficiëntie als de kwaliteit van het eindproduct. De overgang naar volledig geautomatiseerde systemen vereist echter een zorgvuldige planning, waarbij rekening wordt gehouden met de initiële investeringskosten en de opleidingsbehoeften van het personeel om deze geavanceerde systemen te beheren en te onderhouden. Ondanks deze overwegingen maken de langetermijnvoordelen van het integreren van robottechnologie in straalprocessen – van verbeterde productkwaliteit en consistentie tot verbeterde veiligheid van werknemers en naleving van de milieuwetgeving – het een aantrekkelijke optie voor industrieën die een concurrentievoordeel willen behalen.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn essentieel bij straalwerkzaamheden?

Welke veiligheidsmaatregelen zijn essentieel bij straalwerkzaamheden?

Het garanderen van de veiligheid bij straalwerkzaamheden is van het grootste belang om werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico's en om te voldoen aan de industrienormen. De volgende veiligheidsmaatregelen zijn essentieel:

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Werknemers moeten geschikte PBM's dragen, inclusief ademhalingstoestellen om inademing van schadelijk stof te voorkomen, een veiligheidsbril ter bescherming van de ogen, beschermende kleding ter bescherming tegen schurende materialen en handschoenen om de handen te beschermen.
 2. Ventilatie- en stofafzuigsystemen: Goede ventilatie- en stofafzuigsystemen zijn van cruciaal belang om verontreinigingen in de lucht tot een minimum te beperken. Deze systemen moeten worden ontworpen om het stof dat tijdens straalwerkzaamheden wordt geproduceerd, effectief te verwijderen en te filteren.
 3. Opleiding en bewustzijn: Werknemers moeten een uitgebreide training krijgen over de risico's die gepaard gaan met gritstralen en het juiste gebruik van apparatuur en veiligheidspraktijken. Regelmatige veiligheidsbriefingsessies kunnen deze kennis ook helpen versterken.
 4. Regelmatige uitrustingscontroles: Straalapparatuur en veiligheidsuitrusting moeten regelmatig worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren. Eventuele defecten of storingen moeten onmiddellijk worden verholpen om ongelukken te voorkomen.
 5. Veilige werkpraktijken: Het opzetten en handhaven van veilige werkpraktijken, zoals het definiëren van duidelijke werkgebieden en het implementeren van tag- en lockout-procedures voor het onderhoud van apparatuur, zijn van cruciaal belang voor het voorkomen van arbeidsongevallen.
 6. Gezondheidsbewaking: Het implementeren van programma's voor gezondheidstoezicht voor werknemers die worden blootgesteld aan de gevaren van straalmiddelen kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van beroepsziekten, waardoor tijdige interventie en behandeling mogelijk worden.
 7. Voorbereidheid op noodsituaties: Noodprocedures, inclusief eerstehulp- en evacuatieplannen, moeten aanwezig zijn en bekend zijn bij al het personeel in geval van een incident.

Het naleven van deze veiligheidsmaatregelen waarborgt niet alleen de gezondheid en het welzijn van de werknemers, maar verbetert ook de algehele operationele efficiëntie door de uitvaltijd als gevolg van letsel of defecten aan apparatuur te minimaliseren.

Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Vraag: Wat is gritstralen en de betekenis ervan bij de voorbereiding van oppervlakken?

A: Schuurstralen wordt gebruikt om oppervlakken te reinigen, polijsten of opnieuw vorm te geven door schurende materialen met hoge snelheid voort te stuwen. Het is van cruciaal belang bij het voorbereiden van oppervlakken voor coating, schilderen of verdere behandeling.

Vraag: Hoe werkt zandstralen in straalsystemen?

A: Bij zandstralen wordt gebruik gemaakt van zand of andere schurende media die door perslucht op een oppervlak worden geblazen om onzuiverheden te verwijderen of om het oppervlak op te ruwen voor verdere behandeling.

Vraag: Wat zijn enkele standaardveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van straalkamers voor oppervlaktevoorbereiding?

A: Veiligheidsmaatregelen in straalkamers omvatten het dragen van de juiste veiligheidsuitrusting, zoals een veiligheidsbril en beschermende kleding, het zorgen voor voldoende ventilatie om het inademen van schadelijke deeltjes te voorkomen, en het volgen van alle richtlijnen voor het omgaan met schurende materialen.

Vraag: Wat zijn de kritische componenten van een stofafscheider in een straalsysteem?

A: Een stofafscheider in een straalsysteem bestaat uit filters, een ventilator en een stofopvangkamer om stof en schurende deeltjes op te vangen en te verwijderen die tijdens het straalproces worden gegenereerd.

Vraag: Waarin verschilt sodastralen van traditionele straalmethoden?

A: Bij sodastralen wordt natriumbicarbonaat (zuiveringszout) als schuurmateriaal gebruikt, dat zachter is voor oppervlakken dan traditionele straalmiddelen zoals zand of gruis. Het heeft vaak de voorkeur voor delicate oppervlakken of toepassingen die minder schuurmethoden vereisen.

Vraag: Waarom is het belangrijk om de juiste coating te gebruiken na het gritstralen?

A: Het aanbrengen van een beschermende coating na het stralen helpt corrosie te voorkomen, de levensduur van het behandelde oppervlak te verlengen en de hechting van verven of kitten te verbeteren voor een duurzamere afwerking.

Vraag: Hoe kan ik contact met u opnemen voor meer informatie over straalsystemen?

A: Voor vragen over straalsystemen, zandstraalapparatuur, straalmachines of andere gerelateerde producten en diensten kunt u contact met ons opnemen via de contact informatie verstrekt op onze website.

Referenties

 1. “Randpassivering en kwaliteit van hardmetalen snijplaten behandeld door nat microstralen” – Dit artikel uit het International Journal of Advanced Manufacturing Technology onderzoekt het gebruik van micro-abrasief stralen bij het passiveren van randen en de analyse van de randkwaliteit na het passiveren.

 2. "Conceptuele ontwikkeling van de overgang van boor- en explosie-uitgraving naar niet-explosiemethoden voor de voorbereiding van gedolven gesteente in dagbouw." – Dit artikel bespreekt de overgang van traditionele boor- en straalmethoden naar niet-straalmethoden en geeft inzicht in de efficiëntie van verschillende voorbereidingsmethoden.

 3. “Oppervlakvoorbereiding van polymeercomposieten ingebed metalen gaas voor coating met behulp van geoptimaliseerd gritstraalproces en beeldanalyse” – Dit onderzoekspaper richt zich op de optimalisatie van gritstraalprocessen en de rol van oppervlaktetechniek bij het bereiken van uniform en efficiënt gritstralen.

 4. "Recente trends in oppervlaktebehandelingsmethoden voor het hechten van composietcement aan zirkoniumoxide: een overzicht." – Dit overzichtsartikel bespreekt de huidige trends in het hechten van composietcement op zirkoniumsubstraat, inclusief gritstraaltechnieken.

 5. “Ontwikkeling van een klimrobot voor gritstraalwerkzaamheden op scheepswerven” – Dit IEEE-paper bespreekt de ontwikkeling van een robot voor gritstraaloperaties, en biedt inzicht in geautomatiseerde en efficiënte oppervlaktevoorbereiding.

 6. “Invloed van de voorbereiding van het metaaloppervlak op het oppervlakteprofiel, de contacthoek, de oppervlakte-energie en de hechting met glasvezelprepreg” – Dit artikel uit het tijdschrift Composite Structures evalueert methoden voor de oppervlaktevoorbereiding van zacht staal, inclusief granaatstralen.

 7. “Elektrolytische plasmatechnologie: wetenschap en techniek – een overzicht” – Dit overzichtsartikel bespreekt elektrolytische plasmatechnologie, een mogelijk alternatief voor traditionele gritstraalprocessen.

 8. “Laseroppervlaktevoorbereiding en verlijming van structurele composieten voor de lucht- en ruimtevaart” – Dit technische rapport van NASA onderzoekt laseroppervlakvoorbereiding als een effectieve methode voor de voorbereiding van hechtoppervlakken.

 9. “Oppervlaktebehandelingseffecten op keramische matrixcomposieten: geval van een thermisch gespoten aluminiumoxidecoating op SiC-composieten” – Dit onderzoeksartikel onderzoekt de effecten van oppervlaktebehandeling op keramische matrixcomposieten, waarbij de gevoeligheid voor gritstralen wordt benadrukt.

 10. “Een semi-automatisch systeem voor gritstraalwerkzaamheden op een scheepswerf” – Dit IEEE-paper bespreekt de ontwikkeling van een semi-automatisch systeem voor gritstraaloperaties, en biedt inzicht in de effectiviteit van automatisering bij de voorbereiding van oppervlakken.

Aanbevolen leesmateriaal: Inzicht in stralen: apparatuur en technieken verkennen voor effectieve oppervlaktevoorbereiding

Facebook
Twitteren
Reddit
LinkedIn
product van Kangfeides
Recent geplaatst
Neem contact op met Kangfeides
Contactformulierdemo
Scroll naar boven
Contactformulierdemo