chat met ons, aangedreven door Live chat

Alles wat u moet weten over zandstralen

Alles wat u moet weten over zandstralen
Alles wat u moet weten over zandstralen

Wat is schurend zandstralen?

Wat is schurend zandstralen?

Definitie en proces

Schurend zandstralen, ook wel zandstralen of gritstralen genoemd, is een methode die wordt gebruikt om een hard oppervlak glad te maken, vorm te geven of te reinigen door schurend materiaal er onder hoge druk tegenaan te stuwen. Het proces begint met de keuze van het juiste schuurmateriaal, dat afhankelijk van het oppervlak en het gewenste effect zand, glaskralen, staalgruis of walnootschelpen kan zijn. Het gekozen schuurmiddel wordt vervolgens in de zandstraalapparatuur geladen, die perslucht of een centrifugaalwiel gebruikt om de schurende deeltjes met hoge snelheid naar het doeloppervlak te stuwen. Deze krachtige actie erodeert het oppervlak, verwijdert alle verontreinigingen of ongewenste lagen en resulteert in een gladdere, schonere afwerking.

Soorten schurend zandstralen

Er zijn verschillende soorten zandstralen, elk met een specifiek doel en verschillende intensiteitsniveaus. Deze omvatten:

 1. Zandstralen met silica: Bij deze methode wordt kwartszand als schuurmateriaal gebruikt. Het is een van de meest gebruikelijke methoden vanwege de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kwartszand. Het kan echter ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen als er niet de juiste beschermende maatregelen worden getroffen, waaronder ademhalingsproblemen door het inademen van silicastof.
 2. Parelstralen: Bij het parelstralen worden delicate glasparels als schuurmateriaal gebruikt. Deze methode wordt vaak gebruikt voor het verwijderen van verf of andere coatings van metaal, omdat het een gladde afwerking oplevert zonder schade aan het onderliggende oppervlak te veroorzaken.
 3. Soda-stralen: Bij deze methode wordt zuiveringszout (natriumbicarbonaat) als schuurmiddel gebruikt. Sodastralen is een zachtere methode, ideaal voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken zoals glas, plastic of hout zonder schade te veroorzaken.
 4. Staalgritstralen: Bij deze methode wordt staalgruis als schuurmateriaal gebruikt. Het wordt gebruikt voor agressieve reiniging en het snel verwijderen van verontreinigingen van staal en andere harde oppervlakken.
 5. Walnootschelpen stralen: Bij deze methode worden gemalen walnootschalen als schuurmiddel gebruikt. Het is een zachtere straalmethode gebruikt voor het reinigen van oppervlakken zonder schade te veroorzaken of de afmetingen van het onderdeel te veranderen.

Elke methode heeft zijn voor- en nadelen, en de keuze hangt af van het oppervlaktemateriaal en het gewenste resultaat.

Schuurstraalapparatuur

Straalapparatuur kan variëren in complexiteit en omvang, variërend van kleine, draagbare systemen tot grote, stationaire systemen. Ongeacht hun grootte bestaan alle straalapparaten uit een paar belangrijke componenten:

 1. Straalkast: Dit is een afgesloten container waarin het daadwerkelijke explosieproces plaatsvindt. Het is ontworpen om de explosiemedia en onderdelen, waardoor het ontsnappen van stof en vuil wordt voorkomen.
 2. Blast pot: Dit is de container voor het opslaan en onder druk zetten van de schurende media. Het is uitgerust met verschillende kleppen voor het regelen van de druk en de mediastroom.
 3. Straalmondstuk: Dit is het medialeveringssysteem. Nozzles zijn er in verschillende vormen en maten, ontworpen om de media op het werkoppervlak te concentreren en te versnellen.
 4. Stof verzamelaar: Dit onderdeel vangt en filtert stofdeeltjes die ontstaan tijdens het straalproces, waardoor schone lucht in de straalomgeving behouden blijft.
 5. Schurende afscheider: Dit apparaat scheidt herbruikbare straalmedia van afvalmateriaal, waardoor een efficiënte recycling van de media mogelijk is.

De specifieke configuratie en kenmerken van de apparatuur kunnen variëren, afhankelijk van het type straalmiddel dat wordt uitgevoerd en de specifieke vereisten van de taak. Daarom is het van cruciaal belang om de juiste uitrusting te kiezen op basis van de specifieke kenmerken van het werk en veiligheidsoverwegingen.

Gebruik en toepassingen

Schuurstraalapparatuur vindt zijn toepassing in een grote verscheidenheid aan industrieën vanwege het vermogen om oppervlaktemateriaal efficiënt te reinigen, glad te maken, op te ruwen of te verwijderen.

 1. Auto-industrie: Het wordt vaak gebruikt voor het reinigen van auto-onderdelen, het verwijderen van verf, roest en andere oppervlakteverontreinigingen, of het creëren van het gewenste oppervlakteprofiel voor nieuwe verf.
 2. Scheepsbouw en Onderhoud: Op scheepswerven is gritstralen onmisbaar voor het reinigen van scheepsrompen, het verwijderen van oude verf en het voorbereiden van oppervlakken voor toepassingen met corrosiewerende coatings.
 3. Bouw en restauratie: Straalapparatuur speelt een cruciale rol bij de restauratie van oude gebouwen, bruggen en andere constructies en helpt verflagen, roest en andere afzettingen op het oppervlak te verwijderen.
 4. Luchtvaartindustrie: Het wordt gebruikt om verf of oppervlakteverontreinigingen van vliegtuigonderdelen te verwijderen en om oppervlakken voor te bereiden voor coatingtoepassingen.
 5. Productie: Schuurstralen wordt in de productie-industrie gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding, ontbramen en afwerken van een verscheidenheid aan onderdelen en componenten.
 6. Olie en gas industrie: Het wordt gebruikt bij het onderhoud en de reparatie van de olie- en gasinfrastructuur, inclusief pijpleidingen en boorapparatuur.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel gritstralen zeer effectief en veelzijdig is, het moet worden uitgevoerd met de juiste veiligheidsmaatregelen om de operators en het milieu te beschermen.

Oppervlaktevoorbereiding en coating

Oppervlaktevoorbereiding is een essentiële voorwaarde in het coatingproces. De kwaliteit van de oppervlaktevoorbereiding heeft een directe invloed op de prestaties en levensduur van de coating. Met gritstralen wordt het oppervlak efficiënt gereinigd, waarbij alle vormen van vervuiling worden verwijderd en de noodzakelijke oppervlakteruwheid (profiel) wordt gecreëerd om de coating te laten hechten.

Na de voorbereiding begint het coatingproces. Hierbij wordt een laag beschermend materiaal, zoals verf of een speciaal ontworpen coating, op het voorbereide oppervlak aangebracht. De coating dient om het onderliggende materiaal te beschermen tegen verschillende vormen van schade, zoals roest of corrosie, en kan ook de esthetische aantrekkingskracht van het product vergroten.

Het is van cruciaal belang om de coating kort na de oppervlaktevoorbereiding aan te brengen om herbesmetting of oxidatie te voorkomen. Het gekozen type coating hangt af van de aard van het materiaal, de omgeving waaraan het wordt blootgesteld en de specifieke vereisten van de toepassing. Het coatingproces vereist professionele vaardigheden en inzicht om een uniforme applicatie en optimale prestaties te garanderen.

Vergeet niet om alle veiligheidsrichtlijnen te volgen tijdens zowel de oppervlaktevoorbereiding als het coatingproces om operators en het milieu veilig te houden.

Soorten schurende media

Soorten schurende media

Bij het stralen worden talloze soorten schuurmiddelen gebruikt, elk met zijn unieke eigenschappen en toepassingen.

 1. Aluminiumoxide: Dit is een van de meest gebruikte straalmiddelen voor straalstralen. Het is zeer duurzaam, scherp en gaat lang mee. Het is ideaal voor het etsen en profileren van oppervlakken.
 2. Silica: Silica, of zand, is een traditioneel medium dat wordt gebruikt bij gritstralen. Vanwege gezondheidsproblemen is het gebruik ervan echter aanzienlijk verminderd.
 3. Glasparelstralen: Glaskralen worden gebruikt wanneer een gladdere en helderdere afwerking gewenst is. Ze zijn ideaal voor reinigings-, afwerkings- en hardingstoepassingen.
 4. Staalstralen en gritstralen: Voor zware toepassingen worden staalschot en grit gebruikt. Ze zijn uitstekend geschikt voor het verwijderen van dikke coatings en het produceren van een gladde, gepolijste afwerking.
 5. Granaat en andere gespecialiseerde media: Granaat is een halfedelsteen die kan worden gebruikt bij het stralen voor hoge prestaties en recycling. Andere gespecialiseerde media zijn onder meer walnootschalen, maïskolven en plastic, die worden gebruikt op basis van de specifieke eisen van de oppervlaktevoorbereiding.

De keuze van schuurmiddelen is afhankelijk van het oppervlaktemateriaal, de gewenste afwerking en de specifieke toepassingseisen. Zorg er altijd voor dat u de juiste media voor de taak kiest om de beste resultaten te bereiken.

Voordelen en overwegingen

Voordelen en overwegingen

Voordelen van schurend zandstralen

Schurend zandstralen biedt tal van voordelen, waardoor het ideaal is techniek voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking.

 1. Efficiëntie: Schurend zandstralen is een snel proces waarmee grote oppervlakken in korte tijd kunnen worden gereinigd.
 2. Veelzijdigheid: Het kan op verschillende oppervlakken worden gebruikt, waaronder metaal, hout, beton en meer.
 3. Precisie: Het maakt nauwkeurige controle over de gewenste afwerking mogelijk, van licht opruwen tot diep etsen.
 4. Grondige reiniging: Het verwijdert effectief roest, aanslag, verf en andere verontreinigingen, waardoor het oppervlak grondig schoon blijft.
 5. Oppervlakteprofilering: Het biedt uitstekende oppervlakteprofilering voor een superieure hechting van de coating.
 6. Kostenefficiënt: Gezien de snelheid en efficiëntie is zandstralen een kosteneffectieve methode voor de voorbereiding en afwerking van oppervlakken.

Het is echter van cruciaal belang om het juiste type schurende media en geschikte beschermende uitrusting te gebruiken en de veiligheidsrichtlijnen te volgen om gevaren voor de gezondheid of het milieu te voorkomen.

Milieu- en veiligheidsproblemen

Ondanks de talrijke voordelen brengt schurend zandstralen enkele milieu- en veiligheidsproblemen met zich mee die moeten worden beperkt.

Milieu-impact: Schurende media kunnen na gebruik vaak gevaarlijk afval zijn en vereisen een correcte verwijdering om ecologische schade te voorkomen. Sommige media zijn ook niet-hernieuwbare hulpbronnen, wat leidt tot zorgen over duurzaamheid.

Gezondheids risico's: Werknemers kunnen worden blootgesteld aan schadelijk stof of gifstoffen, waardoor het risico op ademhalingsproblemen of andere gezondheidsproblemen toeneemt. Daarom is het essentieel om goede ventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, inclusief ademhalingsmaskers.

Geluidsoverlast: Het zandstraalproces kan behoorlijk luidruchtig zijn, wat kan bijdragen aan geluidsoverlast en gehoorschade. Het wordt aanbevolen om geluidsbeheersingsmaatregelen en gehoorbescherming te gebruiken.

Het begrijpen en aanpakken van deze zorgen is van fundamenteel belang voor het verantwoorde gebruik van zandstralen. Regelmatige training, het naleven van veiligheidsrichtlijnen en het gebruik van milieuvriendelijke producten kunnen deze risico’s aanzienlijk verminderen.

Oppervlakteafwerking en kwaliteit

De oppervlakteafwerking en kwaliteit verkregen door middel van schurend zandstralen zijn superieur in vergelijking met andere methoden voor oppervlaktevoorbereiding. Het proces verwijdert effectief oppervlakteverontreinigingen en zorgt voor een schoon, ruw oppervlak dat de hechting van coatings verbetert. Dit resulteert in een duurzame en duurzame afwerking die niet alleen de esthetische aantrekkingskracht verbetert, maar ook bescherming biedt tegen corrosie en slijtage. De kwaliteit van de afwerking kan worden gecontroleerd door de grootte, het type en de snelheid van het schuurmiddel aan te passen, waardoor het een veelzijdige techniek is voor een verscheidenheid aan toepassingen. Het is echter essentieel om de afwerking na het zandstralen zorgvuldig te inspecteren om er zeker van te zijn dat deze aan de vereiste normen voldoet.

Kosten en efficiëntie

Schurend zandstralen is zeer kosteneffectief en efficiënt, vooral voor grootschalige of industriële projecten. Het proces is snel, waardoor werknemers in korte tijd aanzienlijke oppervlakken kunnen bewerken, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd. Bovendien betekent de verscheidenheid aan beschikbare schuurmedia dat het mogelijk is om een optie te kiezen die kosteneffectiviteit en prestaties in evenwicht houdt. Herbruikbare media zoals staalgrit kunnen bijvoorbeeld op termijn aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Het is echter van cruciaal belang om rekening te houden met bijkomende kosten, waaronder onderhoud van apparatuur, veiligheidsmaatregelen en afvalverwerking. In termen van efficiëntie kan zandstralen moeilijk bereikbare plaatsen en ingewikkelde ontwerpen bereiken, iets waar handmatige reinigingsmethoden moeite mee kunnen hebben. Niettemin is de operationele efficiëntie afhankelijk van de vaardigheden en training van de operator, de kwaliteit van de gebruikte apparatuur en de gekozen schuurmiddelen.

Verwijdering van oppervlakteverontreiniging

Schurend zandstralen blinkt uit in het verwijderen van oppervlakteverontreinigingen die het coatingproces of de uiteindelijke afwerking van een product kunnen verstoren. Het verwijdert effectief roest, oude verf, vuil, aanslag en andere vormen van corrosie van het oppervlak. Het proces legt het basismateriaal bloot en zorgt voor een schoon substraat dat optimaal is voor daaropvolgende processen zoals schilderen, coaten of lassen. Het kan hardnekkige verontreinigingen aan die traditionele reinigingsmethoden mogelijk niet kunnen verwijderen. Omdat het proces echter agressief is, is het essentieel om de juiste schuurmedia en drukinstellingen te selecteren om schade aan het onderliggende materiaal te voorkomen. Verschillende materialen vereisen verschillende benaderingen en ervaren operators zijn bekwaam in het aanpassen van het proces aan de specifieke vereisten van elk project.

Het schuurzandstraalproces

Het schuurzandstraalproces

Aandrijvende media en mondstuktypen

De keuze van het voortstuwende medium en het type mondstuk heeft een dramatische invloed op de effectiviteit van zandstralen. Afhankelijk van de specifieke doelstellingen kan een breed scala aan media worden gebruikt, zoals glaskralen, staalgruis en gemalen walnootschelpen. Op dezelfde manier moeten het type en de grootte van het mondstuk worden gekozen in overeenstemming met de korreligheid van het medium en de nauwkeurigheid die voor de taak vereist is.

Oppervlakte-etsen en verwijderen van coating

Schurend zandstralen blinkt uit bij het etsen van oppervlakken en het verwijderen van coatings. Door de straaldruk en het medium aan te passen, kan het apparaat met evenveel gemak delicate patronen etsen of robuuste coatings verwijderen. Het resulteert in een oppervlak dat vrij is van eerdere lagen en ideaal is voor nieuwe toepassingen.

Perslucht en andere voortstuwingsmethoden

Perslucht is de meest gebruikelijke methode voor het voortstuwen van media bij zandstralen. Afhankelijk van de taakvereisten kunnen echter ook andere manieren, zoals water of damp, worden gebruikt. Elke voortstuwingsmethode heeft zijn unieke voordelen en gebruiksscenario’s.

Oppervlaktecorrosie en voorbereiding

In gevallen van intense corrosie fungeert schurend zandstralen als een praktische voorbereidende stap. Het ontdoen van roest en andere corrosieve elementen op het oppervlak zorgt ervoor dat daaropvolgende processen zoals schilderen of lassen worden toegepast op een schone en gezonde ondergrond.

Juiste uitrusting en veiligheidsmaatregelen

Het gebruik van de juiste apparatuur en het naleven van veiligheidsmaatregelen zijn van cruciaal belang bij straalzandstraalwerkzaamheden. Operators moeten geschikte beschermende uitrusting dragen om zich te beschermen tegen stof en vuil. Daarnaast zijn regelmatig onderhoud van de straalapparatuur en een goed geventileerde werkomgeving essentieel om veilig en efficiënt te kunnen werken.

Toepassingen van schurend zandstralen

Toepassingen van schurend zandstralen

Schurend zandstralen wordt voor een breed scala aan toepassingen gebruikt. Dankzij zijn veelzijdigheid en efficiëntie is het een voorkeurskeuze voor tal van taken.

Metaalafwerking en oppervlakteherstel

Zandstralen speelt een belangrijke rol bij het afwerken van metaal en het herstellen van oppervlakken. Of het nu gaat om het herstellen van een oud stuk naar zijn oorspronkelijke uiterlijk of het voorbereiden van een nieuw werk voor coating, zandstralen zorgt voor een uniform, schoon oppervlak dat optimaal is voor verdere behandeling.

Auto- en industriële reiniging

Op het gebied van auto- en industriële reiniging blijft schurend zandstralen een cruciale techniek. Dit proces elimineert effectief hardnekkig vuil, vuil en roest die vaak aan auto-onderdelen en industriële machines hechten. Door gebruik te maken van zandstralen kunnen technici zelfs de meest ingewikkelde spleten bereiken, waardoor een grondige reiniging wordt gegarandeerd. Het bereidt het oppervlak ook voor op volgende stappen zoals opnieuw schilderen of coaten. Het proces helpt de levensduur van de apparatuur te verlengen, de prestaties te behouden en de esthetische aantrekkingskracht te vergroten. Het is belangrijk om op te merken dat dit anders is zandstraalmiddelen worden geselecteerd op basis van de specifieke reinigingseisen en het materiaal van de apparatuur om onnodige schade te voorkomen.

Artistiek en architectonisch gebruik

Kunstenaars en architecten gebruiken zandstraaltechnieken om ingewikkelde ontwerpen en effecten te creëren op verschillende materialen, waaronder glas, steen en metaal. Dit proces zorgt voor een unieke textuur en afwerking, wat bijdraagt aan de esthetische aantrekkingskracht van het werk.

Corrosie en roestverwijdering

Schurend zandstralen is een zeer effectieve methode voor het verwijderen van corrosie en roest van metalen oppervlakken. Na verloop van tijd kunnen metalen voorwerpen en constructies last krijgen van de schadelijke effecten van oxidatie, wat kan leiden tot roest en corrosie. Dit heeft niet alleen invloed op het esthetische uiterlijk van het ding, maar kan ook de functionaliteit ervan aanzienlijk aantasten. Zandstralen richt zich op deze aangetaste gebieden, waarbij roest en corrosie efficiënt worden verwijderd en een schoon, blank metalen oppervlak achterblijft dat klaar is voor verdere behandeling of bescherming. Dit maakt het een hulpmiddel van onschatbare waarde in sectoren als de bouw, de maritieme sector en de productie, waar metalen componenten vaak worden blootgesteld aan zware omstandigheden.

Oppervlaktecoating en voorbereiding

Oppervlaktecoating en voorbereiding is een andere belangrijke toepassing van zandstralen. Het wordt vaak gebruikt om oppervlakken voor te bereiden voordat een nieuwe verflaag of andere soorten coatings worden aangebracht. Dit proces zorgt voor een robuuste en langdurige verbinding tussen de coating en het karakter, waardoor de duurzaamheid en weerstand tegen slijtage wordt verbeterd. Zandstralen verwijdert effectief oude verf, stof en andere verontreinigingen die de hechting van de nieuwe coating mogelijk kunnen belemmeren. Het resulterende oppervlak, na het zandstralen, biedt een ideale ruwheid die gunstig blijkt te zijn voor de hechting van coatings, waardoor de kwaliteit en de levensduur van de oppervlaktebehandeling worden verbeterd.

Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Vraag: Wat is schurend zandstralen?

A: Schurend zandstralen is een techniek die wordt gebruikt om oppervlakken schoon te maken, glad te maken of op te ruwen met schurende materialen zoals gruis, gebroken glas of stalen schot, voortgestuwd met hoge snelheid door perslucht of water.

Vraag: Wat zijn de verschillende soorten straalmedia die worden gebruikt bij zandstralen?

A: De verschillende soorten straalmiddelen die bij zandstralen worden gebruikt, zijn onder meer aluminiumoxide, glasparels, staalschot, siliciumcarbide, koperslak, granaat en walnootschelpen.

Vraag: Waarin verschilt natstralen van traditioneel zandstralen?

A: Bij natstralen, ook wel dampstralen genoemd, wordt gebruik gemaakt van een mengsel van schurende media en water. Het is een zachtere methode die stof vermindert en een nauwkeurigere controle over de oppervlakteafwerking mogelijk maakt in vergelijking met traditioneel droogstralen.

Vraag: Wat zijn de potentiële gezondheidsrisico's die gepaard gaan met zandstralen?

A: Het belangrijkste gezondheidsrisico dat gepaard gaat met zandstralen is silicose, een longziekte die wordt veroorzaakt door het inademen van kristallijn silicastof. Het is essentieel om passende veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder ademhalingsbescherming en goede ventilatie, om deze risico's te minimaliseren.

Vraag: Wat is het doel van het gebruik van gerecycled schuurmiddel bij zandstralen?

A: Gerecycleerd schuurmiddel maakt kostenbesparingen en ecologische duurzaamheid mogelijk door het schuurmateriaal te hergebruiken, waardoor afval wordt verminderd en de behoefte aan nieuwe schuurmedia wordt geminimaliseerd.

Vraag: Wat zijn de verschillende technieken die betrokken zijn bij schurend zandstralen?

A: De verschillende technieken die betrokken zijn bij schurend zandstralen omvatten gritstralen, borstelstralen, vacuümstralen, parelstralen, schot vernietigen, sodastralen en meer, elk geschikt voor specifieke toepassingen en oppervlakteafwerkingen.

Vraag: Wat zijn enkele typische toepassingen van zandstralen?

A: Schurend zandstralen wordt vaak gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding in industrieën zoals de automobielsector, de bouw, de lucht- en ruimtevaart, de scheepvaart en de productie. Het wordt ook gebruikt voor het reinigen en herstellen van verschillende oppervlakken.

Vraag: Welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het zandstralen?

A: Veiligheidsmaatregelen voor zandstralen zijn onder meer het dragen van beschermende kleding zoals een veiligheidsbril, handschoenen en een gasmasker, het zorgen voor goede ventilatie, het volgen van de juiste bedieningsprocedures van de apparatuur en het krijgen van adequate training in het omgaan met schurende materialen.

Vraag: Hoe draagt zandstralen bij aan de voorbereiding en afwerking van het oppervlak?

A: Schurend zandstralen is een effectieve methode voor het verwijderen van roest, verf, aanslag en andere oppervlakteverontreinigingen, en voor het creëren van oppervlakteruwheid of textuur die nodig is voor coatings, hechting of esthetische doeleinden.

Vraag: Wat zijn de voordelen van het gebruik van schurend zandstralen voor oppervlaktereiniging en -behandeling?

A: De voordelen van het gebruik van zandstralen zijn onder meer het vermogen om oppervlakken grondig te reinigen en te behandelen, de veelzijdigheid bij het hanteren van verschillende materialen, de kosteneffectiviteit en het vermogen om nauwkeurige oppervlakteafwerkingen te bereiken.

Referenties

 1. Straalstralen: werknemers beschermen tegen de gevaren van straalmiddelen – Een uitgebreide gids van OSHA waarin wordt ingegaan op de veiligheidsmaatregelen die u moet nemen bij het gebruik van straalmiddelen in industriële omgevingen.
 2. Abrasieve straalwerkzaamheden – Een technisch document van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) waarin de handleiding voor technische controle en werkpraktijken voor gritstralen wordt beschreven.
 3. Oppervlaktetechniek van aluminium en aluminiumlegeringen – Een academisch artikel van ASM International waarin de principes en praktische toepassingen van stralen op aluminium en aluminiumlegeringen worden onderzocht.
 4. Abrasiefstralen – Een vergelijking van verschillende technieken – Een blogpost waarin andere straaltechnieken en hun toepassingen, voor- en nadelen worden vergeleken.
 5. Het belang van gritstralen – Een informatief artikel van Blast-One, een toonaangevende fabrikant van straalapparatuur, waarin het belang van het proces in verschillende industrieën wordt besproken.
 6. Gids voor schuren – Een gedetailleerde handleiding van Clemco Industries, een wereldleider in de productie van straalapparatuur, waarin alle aspecten van het proces worden behandeld, van veiligheid tot techniek.
 7. De wetenschap van het stralen – Een verzameling artikelen uit de gerenommeerde ScienceDirect-database over de wetenschappelijke aspecten van gritstralen.
 8. Schurend stralen – Een pagina van de Environmental Protection Agency (EPA) met details over de gevolgen voor het milieu en de regelgeving die verband houdt met gritstralen.
 9. Een overzicht van het gebruik van gritstralen bij oppervlaktecoating en -behandeling – Een wetenschappelijk artikel uit de Journal of Materials Today: Proceedings met een diepgaand onderzoek naar het gebruik van straalmiddelen bij oppervlaktecoating en -behandeling.
 10. Zandstralen Media Marktrapport – Een marktrapport van Global Market Insights dat een overzicht geeft van de markt voor zandstraalmedia, inclusief trends, drijfveren en voorspellingen.
Facebook
Twitteren
Reddit
LinkedIn
product van Kangfeides
Recent geplaatst
Neem contact op met Kangfeides
Contactformulierdemo
Scroll naar boven
Contactformulierdemo